مراکز درمان اعتیاد، محلهای بسیار سازمان یافته ای هستند برای کمک به بیمارانی که از مسیر اصلی زندگی دور شده اند اما تمایل نشان می دهند تا به دنیای بهبودی قدم بگذارند و زندگی سالمی را اغاز کنند.
خانه های درمانی ما محیط هایی سرشار از امنیت و محبت هستند که مراجعان می توانند در آن شکوفا شوند و هرچه زودترزندگی سالمی را برای خود شروع کنند.

ما درمراکز درمانی خود محیطی ایجاد کرده ایم که اعضای آن به یکدیگر کمک و از همدیگر حمایت می کنند. فلسفه بهبودی ما تاکید بسیار بر برقراری روابط سالم بین ساکنان خانه دارد.

باور ما بر این اساس است که کسانی که قادر به ایجاد روابط سالم هستند، کمتردر جستجوی مواد مخدر خواهند بود. ما در طول سالها کار با بیماران معتاد اموخته ایم که کنترل بیش از حد این بیماران نتیجه معکوس می دهد، درک ریزه کاری های شخصیتی این اشخاص و شناخت بهتر از انها به ما کمک می کند که تا راهنمای بهتری در مسیر رشد شخصیتی این عزیزان باشیم.
گفتنی است که بنیاد و فرهنگ دنیای بهبودی ما، همدلی و احترام است:

مدد کاران خانه های بهبودی ما اغلب معتادان در حال بهبودی هستند و از سالها تجربه در این مورد برخوردارند و در زمینۀ روانشناسی، روانپزشکی، مشاوره خانواده، کارشناسی اعتیاد، تندرستی و سلامت، آموزش های مختلفی دیده اند.

برنامۀ ما

بیش از ۲۰ سال تجربه در حوزۀ ترک اعتیاد به ما آموخته است تا مطابق با شخصیت و نیازهای هر بیماری که با اعتیاد دست و پنجه نرم می کند با او رفتار کنیم. ما با توجه به اینکه هر یک از مراجعین ما شخصی است که خصوصیات اخلاقی ویژه ای دارد که در نتیجه روش درمانی خاص خود را طلب می کند. بنابراین مشاورین مرکز ما برای هر بیمار روش ویژه ان بیمار را به کار می گیرند و رویکردی مخصوص برای درمان او انتخاب می کنند. به این منظور، گروه های درمانی متنوعی را تشکیل داده ایم که توسط روانشناسان و روانپزشکان مجاز و مشاوران حرفه ای اداره می شوند.

ما با نگرشی همه جانبه به بهبودی مراجعین نگاه  میکنیم وبر این باوریم که جریان بهبودی بر جسم و ذهن و عواطف اثر می گذارد. بهبودی تعهدی است که با پذیرش مسئولیت اعمال خود، به رشد شخصی می انجامد. بسیاری از مراجعین ما با وجود اینکه گرفتار اعتیاد نبودند معهذا با چالش های زندگی دست و پنجه نرم می کردند. برنامۀ کار ما در ARI به این منظور طرحریزی شده است که آن عوامل زیربنائی را کشف کند که مانع می شوند تا افراد گرفتار این وضعیت ها و چالش ها، زندگی لایق و ارضا کننده ای داشته باشند.

خانواده

اعتیاد بیماری یک جانبه ای نیست که فقط یک راه درمان داشته باشد. در ARI اعتقاد ما بر این است که کل خانواده باید در این فرایند درمان و بهبودی شرکت کند تا دوباره یک ارتباط سالم بین اعضای خانواده برقرار شود. ما در اینجا توصیه می کنیم که خانواده در جلسات “گروه های حمایتی” شرکت کنند و در جریان آن مشارکت کنند. وجود این گروه ها برای بهبود ساکنان ARI و آموزش یافتن اعضای خانوادۀ آنها حیاتی است. خانواده ها به این ترتیب و به خصوص با ایجاد حد و مرزها و شناخت بهتر از رابطه سالم، می توانند به نگرش و رفتار جدیدی نسبت به عزیزان خود دست پیدا کنند. این گروه های خانوادگی را روان درمانگرانی اداره می کنند که سالها سابقۀ کار با خانوادۀ افراد معتاد داشته اند.

 • الکلیسم.
 • اعتیاد به داروهای داروخانه ای.
 • مواد مخدّ خیابانی  از قبیل ماری جوانا، هروئین، کوکائین، شیشه و امثالهم.
 • اعتیاد به روابط جنسی یا روابط عاشقانه.
 • قمار.
 • اعتیاد به غذا یا ناهنجاری های تغذیه.
 • اعتیاد به اینترنت، رسانه های اجتماعی و بازی های کامپیوتری.
 • وابستگی های ناسالم.
 • تعهد اقامت سی روزه در بدو ورود.
 • دوری جستن از الکل و مواد مخدّر.
 • سرپرستی شبانه روزی ( ۲۴ ساعته ).
 • آزمایش برای تشخیص استفاده از مواد مخدّر به طور منظم و نیز بدون اطلاع قبلی.
 • صبحانه، ناهار و شام.
 • برنامه ریزی مداوای شخصی بر اساس مشکلات، شخصیت و دینامیسم خانوادگی هر فرد.
 • برنامه های فعالیت هفتگی در خارج از مرکز.
 • هر روزه دو جلسه گروه درمانی صبح و بعد از ظهر تشکیل می شوند.
 • مراقبت و مشاورۀ پزشکی.
 • گروه های ممانعت از بازگشت اعتیاد.
 • کلاس های یوگا و مراقبه.
 • مشاوره برای تغذیه و سلامت.
 • شرکت درجلسات شبانه ۱۲ قدمی، هر شب هفته.
 • شرکت در برنامۀ های ورزشی.
 • تشکیل گروه های خانواده با شرکت الزامی خانواده ها.
 • تأمین وسیلۀ ایاب و ذهاب به مطب پزشکان.

تسهیلات تشخیص دوگانه

 • تعهد اولیۀ ۳۰ روزه.
 • برنامۀ روزانۀ فردی.
 • مدیریت مشخص و روزانۀ هر مورد.
 • نظارت بر مصرف داروهای تجویز شده توسط روانپزشک.
 • ایجاد هماهنگی و ارتباط کاری بین روانشناس و روان درمانگر.
 • تشکیل روزانۀ گروه های جمعی.
 • جلسات خانوادگی برای هر فرد.
 • فعالیت های خارج از این مرکز.
 • اتاق های خصوصی با تلویزیون و اینترنت.
 • تأمین  وسائل ایاب و ذهاب به مطب پزشکان، محل کار و مدرسه.
 • پی  گیری مسائل حقوقی.

مرکز درمان اعتیاد و خانواده ها

 • تشکیل منظم جلسات خانوادگی برای هر فرد.
 • بحث در مورد “مقاومت در مقابل تغییر” در جلسات گروهی و خانوادگی.
 • جستجوی راه های مبارزه با “رفتارهای مخرّب.”
 • تشکیل جلسات اضطراری مطابق با موارد فردی.
 • تعهد به ایجاد و برقراری یک “ارتباط خانوادگی سالم.”
 • برنامه  پرداخت قسطی برای مراجعینی که “مشکل مالی” دارند.
 • کمک به بازگشت به مدرسه یا یافتن کار و شغل.

We can help treat

^

Alcoholism

^

Street drugs: Marijuana, heroin, cocaine, crystal meth, etc.

^

Gambling

^

Addiction to internet, social media, computer games

^

Addiction to prescription drugs

^

Sex & love addiction

^

Food addiction & eating disorders

^

Codependency

Get in touch

Contact Us
First
Last

Advanced Recovery Institute
Tarzana California